Support

Teknisk Support: Telefon: +47 23 35 40 00 support@superoffice.no

Apper og Integrasjoner: http://online.superoffice.com/AppStore/App/Category?Id=-1&m=2

Youtubekanalen: https://www.youtube.com/user/SuperOfficeNetwork/playlists

Det er oppnevnt to kontaktpunkter hos SuperOffice for å ivareta dine interesser og behov.
Dette vil være følgende personer;

Thomas Østrem, Customer Experience, +47 47 45 40 14, thomas.ostrem@superoffice.no som jevnlig vil følge dere opp mht optimal utnyttelse av løsningen.

Robin Frantzen, Key Account Manager, +47 47 45 40 79, robin.frantzen@superoffice.no som vil være ansvarlig for å kunne tilby dere utvidelser av løsningen når nye behov skal dekkes

Support er inkludert i deres avtale og dere kan benytte support-knappen direkte i løsningen eller melde supportsaker her: https://support.superoffice.com/.

Husk å melde deg på vårt neste seminar her

Med vennlig hilsen
Robin Frantzen
Solution Sales | SuperOffice Norge AS

Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Direkte +47 23 35 40 79 | Mobil: +47 47 45 40 79

www.superoffice.no

Del 01 - Slik registrerer du vergehaver


Del 02 Registrere vergehaver i SuperOffice VERGE
Sette opp E-post integrasjon
For OutlookSkaff deg linken her

 


 

Hvordan importere kontakter til SO Se video

How to import customer contacts – SuperOffice

How to set up the SuperOffice Inbox


How to set up and configure SuperOffice Chat


How to filter your activities in SuperOffice